LE CONTREBANDIER D’IMAGES (GRENS)

Dit jongste fotoproject van Luc Piron heette oorspronkelijk ‘Grens’. Waarmee hij ons even op het verkeerde, want al te ernstige been zette. Een ‘contrebandier d’images’ (smokkelaar van beelden) steelt schalks door de ogen van de lens, met een knipoog die meteen de sfeer zet.

De grens is deze keer het alibi voor de immer nieuwsgierige en alerte wandelaar die Luc Piron is. De grens fungeert als afbakening, als nulpunt én referentiepunt, zowel van de identiteit van dit kleine land als van deze fotografische reeks. De smokkelaar van beelden verkent de grens vrij, naar eigen goeddunken en laat zich simpelweg leiden door waar zijn oog op valt. Vandaar evenveel simpele, toevallige plekken als iconische locaties met ansichtkaart-waarde, zoals grensgebouwen die er verlaten bij liggen. Stille getuigen van een ooit beducht controle-apparaat.

In de selectief-toevallig gekozen diversiteit van beelden heeft de grenspaal toch iets van een hoofdpersonage in een beeldverhaal. De paal duikt in de reeks te pas en te onpas op als een soort anachronisme. Het fallus-vormige mini-monument heeft iets knullig-statigs, potsierlijk-ernstigs. Het lijkt de laatste getuige van een nostalgisch patriottisme, uit een tijd dat die woorden nog anders kleurden…

Daarnaast tal van kleurrijke figuranten. Geen grote monumenten, maar kleine eigenaardigheden, zoals twee broederlijk naast elkaar opgestelde toiletten en een verdwaalde giraf in een keurige tuin, verraden het eigenzinnige gevoel voor folklore van de grensbewoner. Of de boerderij inclusief tractor en koe als een miniatuur-zelfbouwpakket onder de immense brug. Metaforen voor de absurde schoonheid van het nietige leven?

Let ook op de straat- en gemeentenamen die geen twijfel laten bestaan over de landelijke herkomst van onze kontreien en nog minder over het gevoel voor humor van de kunstenaar. Met opmerkzame, frisse, vaak geamuseerde blik – niet wetend wat komt maar altijd klaar om scherp te stellen - weet hij ons telkens weer mee te nemen op zijn stappen.

Le Contrebandier d’Images is weer een parel van een reeks, uitgewerkt in het typische, licht vergrijsde en versoberde coloriet en met de technische helderheid die de fotoreeksen van Luc Piron hun eigen karakter geven.

Lies Daenen
19 01 18